Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o Poradni

Organ prowadzący:

Powiat Opolski z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 29

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Opolski Kurator Oświaty - Opole, ul. Piastowska 14

Rejon działania - Powiat Opolski

Status prawny - Jednostka budżetowa

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym logopedyczna, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielana jest w związku z wychowaniem i kształceniem - dzieciom ( w  wieku od urodzenia) i młodzieży, rodzicom a także nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodplatne.

Nowe zadania Poradni

Zgodnie  z  §1 pkt 2 Zarządzenia Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, województwa opolskiego w roku 2014 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 została wskazana jako placówka do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci:

  1. niewidomych i słabo widzących,
  2. niesłyszących i słabo słyszących,
  3. z autyzmem.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

Terenem działania Poradni jest powiat opolski.

 

Cele i zadania, Organy Poradni, jej organizację i zakres zadań pracowników określa Statut.

patrz: Statut