Przejdź do treści strony
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o Poradni

Organ prowadzący:

Powiat Opolski z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 29

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Opolski Kurator Oświaty - Opole, ul. Piastowska 14

Rejon działania - Powiat Opolski

Status prawny - Jednostka budżetowa

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym logopedyczna, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielana jest w związku z wychowaniem i kształceniem - dzieciom ( w  wieku od urodzenia) i młodzieży, rodzicom a także nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodplatne.

Nowe zadania Poradni

Zgodnie  z  §1 pkt 2 Zarządzenia Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, województwa opolskiego w roku 2014 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 została wskazana jako placówka do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci:

 1. niewidomych i słabo widzących,
 2. niesłyszących i słabo słyszących,
 3. z autyzmem.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

Terenem działania Poradni jest powiat opolski.

 

Cele i zadania, Organy Poradni, jej organizację i zakres zadań pracowników określa Statut.

patrz: Statut

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2011
  przez: Mariola Jurkowska
 • opublikowano:
  29-12-2011 11:43
  przez: Mariola Jurkowska
 • zmodyfikowano:
  21-01-2014 14:42
  przez: Mariola Jurkowska
 • podmiot udostępniający:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
  odwiedzin: 2814
Dane jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 991-00-59-874 REGON: 001076376

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 10 245
fax: 77 44 10 371
e-mail: sekretariat@pppopole.pl
strona www: www.pppopole.pl