Przejdź do treści strony WCAG

Majątek

PDFBilans jednostki 2019.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki 2019.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2019.pdf
PDFInformacja dodatkowa 2019.pdf
 

PDFBilans.pdf

 

Majątek, jakim dysponuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu jest własnością Starostwa Powiatowego w Opolu.      

Na majątek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu składa się
 wyposażenie gabinetów do pracy diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej,
administracyjno - biurowej i ekonomicznej.