Przejdź do treści strony
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 tj. z dnia 2019.07.31)

Tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej

1.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2.  Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Termin udostępnienia informacji publicznej

1.  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2.  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma udostępnienia informacji publicznej

1.  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2.  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy:

 1. złożyć osobiście
 2. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole
 3. przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pppopole.pl

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2019
  przez: Małgorzata Kraska
 • opublikowano:
  18-11-2019 13:12
  przez: Małgorzata Kraska
 • zmodyfikowano:
  18-11-2019 13:30
  przez: Małgorzata Kraska
 • podmiot udostępniający:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
  odwiedzin: 121
Dane jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 991-00-59-874 REGON: 001076376

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 10 245
fax: 77 44 10 371
e-mail: sekretariat@pppopole.pl
strona www: www.pppopole.pl