Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Realizowane programy

  1. Program Rządowy „Za życiem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu realizuje rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Projekt jest finansowany z budżetu państwa. Kwalifikacja do programu następuje po rozmowie wstępnej oraz analizie dokumentacji medycznej.

Zadania Poradni realizowane w ramach Programu „Za życiem”:

  1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
  2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
  3. Organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.
  4. Prowadzenie akcji informacyjnych i monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Wiodącym Ośrodkiem koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczym na terenie Powiatu Opolskiego jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Niemodlinie.

  1. Program profilaktyczny „Razem lepiej”, program profilaktyczny dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej - profilaktyka agresji i przemocy w szkołach, realizacja cyklu - do 3 spotkań z klasą.
  2. Program profilaktyczny „Inny, ale taki jak ja”, program profilaktyczny dla uczniów klas V szkoły podstawowej – profilaktyka dyskryminacji osób niepełnosprawnych – 2 spotkania warsztatowe, podczas których uczniowie wcielają się w rolę osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i ruchową oraz podejmują dyskusję dotyczącą osób niepełnosprawnych, jak również akceptacji i tolerancji.