Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)   Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Opolu ul.Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Opolu ul.Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole  zwana dalej Administratorem; 
 2. Pani /Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu wydania orzeczenia/opinii/informacji,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO;
 3. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
 4. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak zgody na przetwarzanie danych zawartych we wniosku  uniemozliwia jego rozpatrzenie
 10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
 11. Administrator Danych Osobowych nie  planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole - adres email: inspektor@kancelaria-odo.pl