Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i archiwa

Wykaz rejestrów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu

 

 1. Rejestr uchwał organów samorządu powiatowego,
 2. Rejestr skarg i wniosków,
 3. Rejestr aktów wewnętrznych- zarządzeń dyrektora,
 4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 5. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej,
 6. Rejestr wyjść w godzinach służbowych,
 7. Rejestr wyjść prywatnych,
 8. Rejestr szkoleń bhp,
 9. Rejestr druków ścisłego zarachowania,
 10. Rejestr alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z usług poradni,
 11. Odrębne rejestry ilościowe wydawanych opinii, informacji i orzeczeń w sprawach dot. dzieci i młodzieży,
 12. Książka kontroli,
 13. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

 

Archiwum Poradni

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu przepisy kancelaryjno-archiwalne zostały określone w pozytywnie zaopiniowanej przez Archiwum Państwowe w Opolu – Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowym Wykazie Akt oraz Instrukcji w sprawie Organizacji i Zakresu działania Składnicy Akt.